sobota, 12 stycznia 2013

Charakterystyka obowiązku pracodawcy stworzenia komisji bhp

Linki do tego posta


komisja bhp

Przepis o obowiązku tworzenia komisji bhp pojawił się w ‘92r . Regulacje w tym zakresie są ujęte w art. 23712, 13  kodeksu pracy (KP). W pierwotnej wersji  przepisu 23712 KP obowiązek tworzenia komisji bhp został przypisany do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 pracowników.


poniedziałek, 7 stycznia 2013

Obowiązek pracodawcy przydzielenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Linki do tego posta
środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Kto decyduje o tym na jakich stanowiskach, jakie środki są przydzielane? Ten obowiązek nie ma charakteru powszechnego. Art. 2378 KP - z treści tego przepisu wynika, że to pracodawca jest podmiotem decydującym o tym jakie stanowiska i jakie środki rzeczowe będą konieczne aby zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.